GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

Grāmatvedības uzskaiteGada pārskati
– Datorizēta darījumu uzskaite, grāmatvedības reģistru kārtošana (licencēta grāmatvedības datorprogramma).
– Darba algas, atvaļinājumu, darba nespējas pabalstu aprēķināšana.
– Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana.
– Nodokļu aprēķināšana.
– Deklarāciju un pārskatu sagatavošana, to iesniegšana VID.
– Finanšu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.
– Operatīvās bilances sagatavošana.
– Gada pārskatu sagatavošana un iesniegšana.
– Grāmatvedības datu (uzskaites) atjaunošana un pārskatu sagatavošana par iepriekšējiem periodiem.
Iekšējie normatīvie dokumentiCiti pakalpojumi
– Grāmatvedības metodikas un citu iekšējo normatīvo aktu (grāmatvedības jomā) sagatavošana.
– Uzņēmuma lietvedības dokumentācijas sagatavošana.
– Pieteikuma sagatvošana kredīta (līzinga) saņemšanai.
– Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana.
– Klienta interešu pārstāvniecība Valsts ieņēmumu dienestā un citās iestādēs.
– Konsultācijas finanšu un nodokļu jautājumos.
Fiziskām personāmRadniecīgiem uzņēmumiem
– Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana.
– Kapitāla pieauguma deklarācijas aizpildīšana (piemēram, pārdots nekustamais īpašums).
– Dažādu palīgreģistru (veidlapu) sagatavošana.
– Grāmatvedības normatīvo dokumentu paraugu sagatavošana.