JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Uzņēmumu un biedrību dibināšana un reģistrācija Izmaiņu reģistrācija. Darbības atjaunošana

Jaundibināmiem uzņēmumiem:
– Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

– Pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistrā uzņēmuma reģistrācijai Komercreģistrā;

– Pieteikuma iesniegšana reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā;

– Pieteikuma sagatavošana licences saņemšanai (piemēram, akcīzes preču tirdzniecībai).

Biedrībām:
– Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

– Pieteikuma iesniegšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā biedrības reģistrācijai Biedrību un nodibinājumu reģistrā;

– Pieteikuma iesniegšana reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā.
– Dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai – mainās dalībnieki, mainās Valde, mainās juridiskā adrese un tml.

– Pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistrā izmaiņu reģistrācijai Komercreģistrā.– Ja uzņēmums (biedrība) izslēgts no PVN maksātāju reģistra – pieteikuma sagatavošana atjaunošanai PVN maksātāju reģistrā.

– Ja apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība – pieteikuma sagatavošana saimnieciskās darbības atjaunošanai.
Uzņēmuma (biedrības) likvidācija
– Dokumentu sagatavošana uzņēmuma (biedrības) likvidācijai.

– Pieteikuma iesniegšana Uzņēmumu reģistrā uzņēmuma (biedrības) izslēgšanai no attiecīgā reģistra.